ВУЗ ШАГ

Дружелюбівський НВК "загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад"

   


Оцініть, будь ласка, сайт нашого закладу
Результати

Науково - методична пробдема та щляхи її реалізації

Науково-методична проблема

 

«Формування життєво-компетентної і здорової особистості на основі впровадження інноваційних технологій в навчально-виховному  процесі»

       План роботи та шляхи реалізації

 

ПЛАН

 

Роботи Дружелюбівського НВК над єдиною науково-методичною проблемою «Формування життєво-компетентної і здорової особистості на основі впровадження інноваційних технологій в навчально-виховному  процесі»

 

2011-2012 н.р.

2012-2013 н.р.

2013-2014 н.р.

2014-2015 н.р.

2015-2016 н.р.

 

Педагогічною метою роботи над єдиною методичною проблемою вважати:

Створення психолого-педагогічних умов для підвищення рівня навчальних досягнень і формування активності та загальної культури учнів;

Формування позитивної мотивації навчання;

Розвиток творчого мислення особистості, навичок самостійного здобування знань та реалізації їх у своїй діяльності;

Необхідність розвитку педагогічної майстерності викладача, майстра виробничого навчання як умови підвищення навчальних досягнень учнів.

2011-2012 навчальний рік

І етап. Діагностика.  Теоретичне обґрунтування науково- методичної проблеми. Ознайомлення з аспектами роботи щодо її реалізації.

Завдання:

·        Аналіз результатів педагогічного процесу з метою виявлення загальних та окремих проблем науково-методичної роботи в НВК;

·        Дослідження реального рівня якості знань учнів;

·        Дослідження причин низького рівня якості знань учнів;

·        Поглиблення методологічно - теоретичної підготовки педагогічних працівників НВК з обраної професії;

 

·        Ознайомлення педагогічного колективу з досягненнями психолого-педагогічної науки, існуючим передовим педагогічним досвідом з даної проблемної теми;

·        Глибоке вивчення науково-педагогічної літератури з проблем засвоєння існуючого досвіду;

·        Визначення провідних напрямків діяльності  методичних комісій, шкіл, творчих груп  з питань реалізації проблемної теми;

·        Розроблення моделей, схем рекомендацій, порад по впровадженню у практику досягнень науки;

 

·        Оформлення довідково - інформаційних матеріалів з визначеної теми.

Виходячи з даної мети, роботу педагогічного колективу НВК над єдиною науково - методичною проблемою спрямувати на виконання наступних завдань:

 

 

п/п

 

 

Зміст роботи

 

Термін

виконання

 

Відповіда-

льний

Відмітка

про виконання

1

Аналіз діагностичного дослідження професійної діяльності педагогічних працівників, визначення єдиної науково - методичної проблеми

Червень - серпень 2011р.

Голови

методичних об’єднань

 

2

Спрямувати роботу методичних

об’єднань  школи на реалізацію єдиної методичної проблеми

Протягом року

Голови методичних об’єднань

 

 

3

Вивчення літератури з науково- методичної проблеми школи

Протягом року

Вчителі

 

4

Співбесіда з педагогами з питань роботи над єдиною методичною проблемою

Вересень, травень

Завуч

 

 

 

5

Засідання методичної ради «Про організацію роботи методичних об’єднань над єдиною науково-методичною проблемою»

Вересень 2011р.

Методична рада

 

6

Діагностика успішності учнів за основну школу

Вересень 2011р.

Завуч,

психолог,

класні керівники

 

7

Скласти  перелік рекомендованої літератури з проблеми

Вересень 2011р.

Завуч

 

8

Педагогічний тренінг:

·        Як організувати творчу діяльність учнів на уроці?

 

 

Листопад

2011р.

 

Практичний психолог, завуч

 

9

 

 

 

 

 

 

 

Діагностика вивчення особистості учня :

·        Ставлення учнів до навчальних предметів;

·        Рівня самоосвітньої компетентності учнів;

·        Діагностичне дослідження причин відставання учнів «Що заважає вчитися?»

Жовтень-грудень 2011р.

 

Завуч ,

практичний психолог, класні керівники

 

10

Організувати обговорення відповідних до науково-методичної проблеми статей періодичної літератури

Протягом року

Методична рада

 

11

Педагогічний лекторій:

·        Психолого - педагогічні умови подолання низького рівня навчальних досягнень учнів

·        Мотивація - рушійна сила в навчанні учнів.

 

 

Грудень

2011р.

 

Квітень  2012р.

Завуч,

практичний психолог

 

12

Педагогічні читання «Шляхи підвищення ефективності навчально – виховного процесу у педагогічній спадщині»

Січень 2012р.

.

Завуч,

методична рада

 

13

Тиждень методичної допомоги «Мистецтво стати педагогом»

Лютий 2012р

.

Методична рада

 

14

Оформити довідково-інформаційний куточок з проблемної теми

Вересень 2011р

.

Завуч

 

15

Створити належні умови для самоосвіти педагогічних працівників

Постійно

Методист

 

16

Педагогічна рада в рамках роботи над єдиною методичною проблемою:

·        Шляхи підвищення якості знань, подолання відставання учнів у навчанні.

·        Про стан впровадження інноваційних технологій як засобу розвитку інтересу в учнів до вивчення навчальних дисциплін

 

 

Березень.

2012р                        

 

Травень

2012 р

Голова педагогічної

ради

 

Директор, вчителі та вихователі

 

17

Школа професійної майстерності «Працюємо над собою» Тема «Комунікативна компетентність педагога як неодмінна передумова його професійної діяльності та підвищення ефективності навчального  процесу»

З листопада 2011р.

Директор , практичний психолог

 

18

 З метою інформування про роботу педагогічного колективу над єдиною методичною проблемою організувати випуск методичного бюлетня «Методичні орієнтири»

З жовтня 2011р.,

протягом року

Методична рада

 

19

Організувати роботу творчої групи з єдиної проблеми

 

Вересень 2011р

 

 

Завуч

 

 

 

 20

Організувати вивчення досвіду роботи педагогів, які працюють над аналогічною проблемою

Протягом року

Завуч

 

21

Оформлення довідково - інформаційних матеріалів з визначеної теми.

Червень 2012р.

Методична рада, творча група

 

 

 

22

Тренінг для педагогів «Самоаналіз уроку»

Жовтень

2011р.

Завуч

 

23

Інтелектуальний педагогічний аукціон

Травень 2012р

Завуч

 

 

2012- 2013 навчальний рік

ІІ етап. Практичне дослідження проблеми.

Завдання:

·        Спрямування  всіх напрямів внутрішкільної  методичної  роботи на розвиток творчого потенціалу педагога у контексті реалізації проблемного питання;

·        Вдосконалення навчально - методичної бази школи з метою реалізації проблеми в практику роботи педагогічного колективу;

·        Розробка методичною радою НВК рекомендацій щодо розвитку мотиваційної сфери учнів;

·        Організація взаємовідвідувань уроків, та виховних заходів.

·        Створення банку інформації  щодо впровадження проблемної теми у навчально-виховний процес;

·        Організація дієвої самоосвітньої роботи вчителів та вихователів  із визначеної проблеми

 

 

п/п

 

 

Зміст роботи

 

Термін

виконання

 

Відповідальний

Відмітка

про виконання

1

2

3

4

5

1

Спрямування  всіх напрямів внутрішньо шкільної  методичної  роботи на розвиток творчого потенціалу педагога у контексті реалізації проблемного питання;

Протягом року

Заступник,

методична рада

 

2

Узагальнення та впровадження в практику роботи педагогічного колективу педагогічного досвіду з проблеми.

Протягом року.

Заступник,

вчителі, вихователі

 

3

Розробити програму росту педагогічної творчості «Обдарованість»

З жовтня 2012р.

Заступник,

методичні об’єднання

 

4

Навчально-методичний семінар-практикум з теми «Прийоми зміцнення в учнів переконання про цінність освіти»

Грудень

2012р

Методична рада

 

5

Практичний семінар «Теорія і практика проведення сучасного уроку»

Лютий

2013р

Заступник,

методичні об’єднання

 

6

Педагогічний лекторій:

·        Формування батьками емоційно-позитивної мотивації у дитини до навчання.

·        Позакласна діяльність з предмету та гурткова робота як засіб підвищення мотивації до навчання.

 

 

Листопад

2012р.

 

Березень

2013р.

Методична рада

психолог,

класні керівники

Заступник директора з НВР

 

7

Круглий стіл:

·        Система роботи з обдарованими учнями.

·        Робота з невстигаючими учнями та її роль у системі підвищення навчальних досягнень учнів.

 

Жовтень

2012р

Січень

2013р

 

Заступник,

вчителі, класні керівники

 

8

Педагогічний тренінг:

·        Методи і прийоми розвитку мотивації учнів до навчальної діяльності.

 

Квітень 2013р

 

Заступник,

методичні об’єднання

 

9

Педагогічна рада в рамках роботи над єдиною методичною проблемою:

·        Аналіз навчально-методичної  та матеріальної бази кабінетів в контексті роботи над єдиною методичною проблемою

 

 

 

 

Травень

2013р

 

 

Заступник,

методичні об’єднання

 

 

10

Діагностичне дослідження

·        Як викликати інтерес до навчання?

 

·        Моніторинг навчальних досягнень учнів.

Жовтень-листопад 2012р

Травень 2013р

Вчителі, вихователі,

методичні об’єднання

 

11

Взаємовідвідування уроків, позаурочних і виховних заходів.

Протягом року

Вчителі, вихователі

 

12

Майстер – клас. «Використання інтерактивних форм навчання»

Лютий 2013р

Методична рада

 

 

 

13

Педагогічні читання «Комплексний підхід до  проблеми розвитку продуктивної мотиваційної спрямованості до навчання. Шляхи оптимізації роботи»

Січень 2013р.

Методична рада

 

14

Методичний практикум «КМЗ предмета – реальний шлях до активізації навчальної діяльності учнів.»

Листопад 2012р.

Заступник,

методичні об’єднання

 

15

Методичний турнір

Січень

2013р.

Заступник,

методичні об’єднання

 

 

2013- 2014 навчальний рік

ІІІ етап. Практичне дослідження проблеми.

Завдання:

·        Розвиток ініціативи  і творчості кожного педагога на впровадження результатів наукових досліджень в практику своєї роботи;

·        Апробація існуючого досвіду роботи з підвищення навчальних досягнень учнів;

·        Організація взаємо відвідувань уроків, та виховних заходів.

·        Поповнення банку інформації  щодо впровадження проблемної теми у навчально-виховний процес;

·        Розробка алгоритмів, пам’яток, рекомендацій для учнів щодо удосконалення навчальної діяльності на уроці;

·        Розробка алгоритмів, пам’яток, рекомендацій для педагогічних працівників щодо впровадження проблемної теми у навчально

- виховний процес.

·        Трансформування інноваційних технологій ,передового педагогічного досвіду  в практичну діяльність щодо впровадження проблемної теми у навчально - виховний процес

 

 

п/п

 

 

Зміст роботи

 

Термін

виконання

 

Відповіда-

Льний

Відмітка

про виконання

1

2

3

4

5

1

Спрямування  всіх напрямів внутрішньо шкільної  методичної  роботи на розвиток творчого потенціалу педагога у контексті реалізації проблемного питання;

Протягом року

Заступник,

методичні об’єднання,

методична рада

 

2

Діагностичне дослідження:

·        Вивчення ступеня сформованості творчих здібностей учнів;

·        Моніторинг навчальних досягнень учнів.

 

Жовтень

2013

 

Травень 2014р

 

Заступник,

методичні об’єднання,

практичний психолог

 

3

Педагогічні читання « Сучасні педагогічні технології. Їх актуальність в процесі піднесення навчальних досягнень учнів»

Січень 2013р.

Методична рада

 

4

Майстер – клас. «Практика проведення сучасного уроку з використанням комп’ютерних технологій»

Лютий 2014р

Методична рада

 

 

 

5

Конкурс серед педагогічних працівників:

·        Відео презентацій з навчального предмета;

·        Інформаційних матеріалів до уроків в електронному вигляді

Січень-травень 2014р.

Методична рада

 

6

Фестиваль педагогічних ідей.

Травень 2014р.

Методична рада

 

7

Відвідування і взаємовідвідування уроків, позаурочних і виховних заходів

Протягом року

Вчителі, вихователі

 

8

Конкурс серед учнів:

·        Відео презентацій з навчальних предметів

Лютий-березень 2014р.

Голови МО, вчителі, вихователі

 

9

Обмін досвідом. Тема:

·         До підвищення якості знань через раціональне використання методів навчання;

·        Підвищення якості знань учнів  в умовах інтеграції традиційної та інноваційної освіти.

Листопад 2013р.

 

 

Квітень 3014р.

Заступник,

методичні об’єднання

 

10

Відкриті уроки, виховні години та позакласні заходи з використанням інформаційно - комунікаційних технологій.

Протягом року

Методична рада

 

11

Педагогічна рада: в рамках роботи над єдиною методичною проблемою:

·        Шляхи підвищення якості навчальних досягнень учнів на основі впровадження в навчальний процес новітніх педагогічних технологій

 

 

Березень 2014 р.

 

 

Заступник,

методичні об’єднання

 

12

Педагогічні читання «Сучасні педагогічні технології: освітньо - розвивальний потенціал, класифікація, зміст.»

Січень 2014р

Заступник,

методичні об’єднання

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогічний лекторій:

·        Технології інтерактивного навчання як важлива умова успішного навчання учнів.

·        Проектні технології як важлива умова формування творчої особистості учня.

·        Особистісно орієнтоване навчання – умова оптимізації навчального процесу.

·        Інформаційні технології  та їх роль у підвищенні якості освіти.

 

Жовтень

2013р.

 

Листопад2013р.

 

Грудень

2013р.

 

Січень 2014р.

Заступник,

методичні об’єднання. Методична рада

 

14

Педагогічний тренінг «Стрес. Профілактика психічного здоров’я педагогів»

Грудень 2013р.

Практичний психолог

 

15

Методичний ринг «Сучасні педагогічні технології»

Березень 2014

Заступник,

методичні об’єднання

 

 

2014- 2015 навчальний рік

ІV етап. Дослідження результативності.

Завдання:

·        Спрямування роботи всіх методичних структур над єдиною науково-методичною проблемою.

·        Удосконалення роботи педагогів у контексті роботи над проблемною темою;

·        Аналіз напрацьованого практичного досвіду;

·        Система моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів, вихованців, тестування учнів і батьків;

·        Аналіз діагностування рівня вихованості, розвитку учнів.

 

 

п/п

 

 

Зміст роботи

 

Термін

виконання

 

Відповіда-

льний

Відмітка

про виконання

1

2

3

4

5

1

Вивчення стану викладання предметів в аспекті реалізації проблеми

Протягом року

Директор, заступник

 

2

Вивчення результативності втілення проблеми:

·        анкетування учнів;

·        анкетування батьків;

·        проведення співбесіди з вчителями;

·        проведення контрольних робіт;

·        анкетування педагогічних працівників

Лютий- червень 2015р.

Заступник,

методичні об’єднання,

практичний психолог,

вихователі,

класні керівники

 

3

Моніторинг професійної майстерності вчителів

Травень 2015 р.

Заступник

 

4

Моніторинг навчальних досягнень учнів.

Червень 2015р.

Заступник,

методичні об’єднання навчання

 

5

Педагогічна конференція «Підсумки роботи над проблемною темою на рівні практичного втілення»

Квітень

2015р.

Методична рада

 

6

Педагогічна виставка «Скарбниця педагогічної творчості»

Січень 2015р.

Заступник , голови МО

 

7

Виставка учнівських робіт «Перші творчі сходинки»

Грудень 2014р.

Голови МО

 

8

Педагогічна рада в рамках роботи над єдиною методичною проблемою:

·        Сучасний психолого – педагогічний підхід до проблеми індивідуалізації навчальної діяльності учнів в контексті підвищення навчальних досягнень .

 

 

Грудень 2014р

 

 

Практичний психолог

 

9

Засідання методичної ради «Дидактико - методичне та матеріально - технічне забезпечення інноваційної діяльності педпрацівників з проблемної теми в рамках роботи над єдиною методичною проблемою»

Листопад 2014р.

Методична рада

 

10

Конкурси:

·        «Вчитель року - 2015»

·        «Вихователь року – 2015»

Січень –травень 2015р.

Адміністрація

 

11

Конкурс серед учнів НВК «Найрозумніший»

Грудень 2014р.

Заступник , голови МК

 

12

Декада відкритих уроків

Лютий

2015р.

Заступник,

методичні об’єднання

 

13

Семінар – практикум «Виховання в учнів інтересу до навчання шляхом диференційованого підходу», обмін досвідом.

Листопад 2014р.

Заступник,

методичні об’єднання

 

                                              2015 - 2016 навчальний рік

V етап. Узагальнюючий, підсумковий.

Завдання:

·        Систематизація матеріалу, напрацьованого педагогічним колективом з даної проблеми;

·        Узагальнення та аналіз роботи над єдиною науково-методичною проблемою, вироблення практичних рекомендацій;

·        Визначення форм стимулювання і популяризації кращого досвіду.

 

п/п

 

Зміст роботи

Термін

виконання

Відповіда-

Льний

Відмітка

про виконання

1

2

3

4

5

1

Презентація творчих звітів методичних об’єднань  про наслідки роботи над проблемою

Березень – квітень 2016р.

Заступник,

методичні об’єднання

 

2

Творчі звіти кращих педагогічних працівників  про наслідки роботи над проблемою.

Квітень 2016р.

Заступник,

методичні об’єднання

 

3

Підготовка і проведення ярмарку педагогічних ідей «Сучасний педагог – сучасний урок».

Січень – травень 2015 р.

Методист, голови МК

 

4

Педагогічна рада в рамках роботи над єдиною методичною проблемою:

·        Педрада-панорама методичних знахідок. «Взаємообумовленість творчих можливостей педагога і результативність його педагогічної діяльності у справах покращення якості знань учнів»

·        Шляхи підвищення навчальних досягнень учнів. (Презентація роботи педагогічного колективу над єдиною методичною проблемою ліцею)

 

 

Грудень 2015р.

 

 

 

 

 

Травень 2016р.

 

 

Заступник,

методичні об’єднання

 

 

 

 

Директор

 

6

Методична конференція за підсумками роботи над проблемою

Травень 2016р

Методична рада

 

7

Педагогічна виставка за підсумками роботи над проблемою

Травень 2016р.

Голови методичних об’єднань

 

8

Створення банку перспективного педагогічного досвіду.

Протягом року

Заступник,

методичні об’єднання

 

9

Оформлення результатів дослідження у вигляді методичних порад

Травень- червень 2016р.

Заступник,

методичні об’єднання

 

10

Зібрати базу даних про роботу над єдиною методичною проблемою

Червень 2016р.

Методична рада

 

 

11

Популяризація кращого досвіду роботи через методичний бюлетень, буклети, публікації.

Протягом року

методична рада

 

12

Опис досвіду роботи  НВК над єдиною методичною проблемою оформити у вигляді методичного збірника.

До 01.09. 2016р.

Заступник,

методичні об’єднання

 

13

Педагогічна гра  «Інтелектуал- 2016»

Лютий 2016р.

Заступник,

методичні об’єднання

 

14

Звіт творчої групи з проблеми

Травень 2016р.

Заступник,

методичні об’єднання

 

15

Педагогічні читання «Досвід – наш скарб» (Захист кожним педагогом методичної теми, над якою він працює)

Січень 2016р.

Заступник,

методичні об’єднання

 


ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ

ПРОБЛЕМИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

З 2011 року Дружелюбівським навчально-виховним комплексом "Загальноосвітня школа      І-ІІІ ст.- дошкільний навчальний заклад"  здійснюється робота  над реалізацією науково-методичної проблеми  «Формування життєво-компетентної і здорової особистості на основі впровадження інноваційних технологій в навчально-виховному  процесі»

До складання програми роботи над проблемою були залучені практично всі члени колективу.  Розроблено технологічну схему, модель роботи над проблемою, яка пронизує всі ділянки внутрішньошкільної методичної роботи.

Головна мета роботи закладу – зрозуміти кожну особистість та виявити до неї повагу. Тому завдання школи полягає у створенні атмосфери турботи і підтримки учнів, яка сприяла б розвитку їхніх можливостей, задовольняла їхні інтелектуальні, емоційні й соціальні потреби та сприяла б  взаємоузгодженню зовнішніх потреб та внутрішніх мотивів до саморозвитку та самореалізації всіх учасників навчально-виховного процесу.

Робота  навчально-виховного комплексу спрямована на те, щоб кожний учень міг:

-        розвинути здібності критичного мислення й незалежного висловлювання:

-        поповнити знання у сферах, які цікаві учневі й розкривають перед ним нові горизонти пізнання;

-        розвивати спроможність приймати самостійні рішення;

-        оволодівати необхідними навичками з базових предметів;

-        навчити радіти навчанню й поважати освіту;

-        розвинути свій емоційний інтелект;

-        отримати необхідну індивідуальну педагогічну підтримку;

-        розвинути самосвідомість кожного учня як самостійної особистості і як члена колективу;

-        зберегти і зміцнити моральне, фізичне і психічне здоров’я вихованців.

Отже, у школі цінується почуття незалежності, яке поєднується з відповідальністю за виконання своїх обов’язків, заохочуються індивідуальні інтереси, що сприяють загальному розвитку колективу.

Термін реалізації науково-методичної проблеми: 2011 – 2016 рр.

Етапи реалізації науково-методичної проблеми:

І. Діагностичний етап показав, що колектив готовий для впровадження в навчально-виховний процес нової проблеми.

ІІ. Управління ходом реалізації проблеми.

Сьогодні значно зросла роль колегіальних органів управління: методичної та  педагогічної ради школи, загальних зборів трудового колективу, батьківських зборів, учнівського самоврядування. Саме державно-громадське управління забезпечує перехід школи з режиму функціонування в режим розвитку.

Управління процесом реалізації проблеми здійснює педагогічна рада та методична рада, які розглянули та затвердили нову проблему та модель роботи над нею.

Питання інноваційної діяльності (конкурси, наукова робота, олімпіади) обговорені та затверджені на засіданні ради школи.

Організація, проведення та плану роботи  щодо  підготовки  учнів до предметних олімпіад обговорювалося на нараді при директорові  і на засіданні методичної ради.

Методична рада розглянула питання організації навчально-дослідницької роботи учнів та конкурсах .

ІІІ. Реалізація проблеми.

1) Сучасна освіта перебуває в постійному оновленні, а тому вимагає від учителя новітніх ідей, сучасних підходів до викладання предметів. Однією з провідних ознак учителя є його активна участь в інноваційних  процесах та впровадження їх у свою конкретну діяльність. Важлива роль у фаховому зростанні педагога, безперечно, належить організації методичної роботи в школі. Саме від цілісної системи взаємопов’язаних заходів, які ґрунтуються на досягненнях психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду, залежить рівень підвищення фахової майстерності та розвиток творчого потенціалу кожного педагога зокрема і всього педагогічного колективу, та як наслідок - підвищення ефективності навчально – виховного процесу.

Адміністрація  глибоко усвідомлює завдання активізації методичної роботи в школі в світлі державної політики в галузі освіти. Вона підкреслює, що це напрямок роботи, який без значних матеріальних затрат, цілком покладається на них, що підвищення майстерності учителя починається в школі. Методична робота в школі будується відповідно до чинних вимог як багатогранний і творчий процес, що складається з комплексу систематичної, цілеспрямованої колективної, групової та індивідуальної діяльності учителів, спрямована на активізацію педагогічних міні- досліджень і покращення якості методичних розробок; на підвищення рівня навчально – виховного процесу в школі.

2) Ми використовуємо в роботі наступні мотиваційні фактори, які сприяють, на наш погляд, самоосвітньої діяльності вчителів:

-   Методичні співбесіди з вчителями, які ми проводимо двічі на рік.

-   Рейтингова система ефективності методичної діяльності, яка сприяє стимулюванню самоосвітньої діяльності вчителів і, як наслідок, підвищує результативність роботи вчителів.

Метою даної системи є безперервне відстеження результатів і своєчасна корекція.

В умовах запровадження компетентнісного підходу до навчально-виховного процесу, адміністрація школи опиняється перед необхідністю оцінити діяльність учителя з його професійного розвитку. Традиційні напрямки оцінки професійної діяльності вчителя :

- суб’єктивні (думка колег, аналіз та оцінка адміністрації)

 - об’єктивні ( результати контрольних робіт, кількість випускників, що продовжують навчання у ВНЗ, результати атестації, узагальнення позитивного досвіду).

Але названі напрямки оцінки відображають кінцевий результат. Нас же зацікавив процес професійних змін, як показник результативності самоосвіти. Тому ми і віддаємо пріоритет професійному педагогічному портфоліо як формі оцінки самоосвітньої діяльності. Мета створення портфоліо – визначення динаміки значимих самоосвітніх результатів, забезпечення відстежування індивідуального прогресу вчителя. А оскільки робота над портфоліо сприяє самовизначенню, підвищується і ефективність самоосвіти. Учитель сам вибирає форму, планує зміст портфоліо, здійснює самооцінку власних цілей, дій, результатів. У залежності від мети створення конкретного портфоліо ми пропонуємо вчителю створити:

-  портфоліо-власність (створюється для себе);

- портфоліо-звіт (збирається для презентації, творчого звіту під час атестації) За змістом готуються: Класичний портфоліо, представницьке портфоліо, тематичний портфоліо, портфоліо досягнень, проблемно-орієнтовний портфоліо. Молодим учителям можна розпочати зі створення портфоліо документації. Механізм оцінювання портфоліо включає оцінку процесу і характеру роботи над ним. Оцінюються окремі розділи і презентація продукту діяльності. Головне в оцінці – взяти до уваги мету створення портфоліо.

3) Провідною формою організації науково-методичної роботи є методичні об’єднання. Вони займаються удосконаленням професійної майстерності вчителів на основі діагностики та  прогнозування; спрямовують роботу на забезпечення потреб вчителя, надавали їм реальну допомогу. На засіданнях розглядались питання цільового впровадження сучасних інноваційних технологій:

-  технології диференційованого навчання (створення оптимальних умов для виявлення задатків, розвитку інтересів і здібностей учнів);

-  технології індивідуального навчання (самостійне засвоєння учнями навчального матеріалу. Формування гармонійно розвиненої, активної, творчої особистості, яка буде здатна навчатися протягом усього життя, вміти застосовувати знання в певних ситуаціях);

-  технології проблемного навчання (опанування учнями нових  знань та умінь, досвіду творчої діяльності, розвиток механізмів мислення в процесі частково або повністю самостійного вирішення навчальних проблем, що не мають стандартного розв’язання. Розвиток навичок творчої учбово-пізнавальної і практичної діяльності, сприяє більш осмисленому і самостійному оволодінню знаннями.

-  інформаційні технології ( щоб залучити кожного учня в активний пізнавальний процес, активну діяльність по застосуванню їм на практиці знань, необхідна можливість вільного доступу до інформації не тільки в інформаційних центрах свого навчального закладу, але і в науково-інформаційних центрах країни і всього світу);

-  інтерактивні технології навчання (створення комфортних умов навчання та атмосфери співробітництва, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність);

-  проектної технології (оволодіння значним арсеналом методів дослідження).

Вже декілька років підряд  учні навчального закладу беруть активну участь в   Міжнародному математичному конкурсі "Кенгуру"(координатор Сіденко Н.П.),  та  Всеукраїнських конкурсах: фізичному конкурсі "Левеня" (координатор Буймистер І.В,),природничому конкурсі «Колосок»(кординатор Борщевська Л.В.), з української мови «Соняшник»(координатор Горбенко С.М.), англійської мови «Пазл»(координатор Пацюк О.О.), інформатики «Бобер»(координатор Біктіміров С.В.), історичний «Юніор»(координатор Юденко О.В.) і т.д.

4) В навчально-виховному процесі нашої школи невід’ємною частиною є участь учителів та учнів школи в науково-дослідних проектах та конкурсах.

Пiд час проведення проектної роботи учні оволодівають знаннями та вміннями, які допомагають оформлювати активні  життєві позиції:

·        оволодіння навичками дослідницької діяльності;

·        розвиток критичного мислення;

·        оволодіння та використання новiтнiх технологій навчання;

·        розвиток навичок спiвробiтництва;

·        розвиток комунікативних навичок з людьми різних культур.

Нравится